Kontakt Info
an image
Maria Sobieniak
Trombonstigen 3
196 37 Kungsängen

Phone: 0 737 535 926

SKATTEREDUKTION

Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet

Läs om hushållsnära tjänster på skatteverkets hemsida klicka här!